Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru na referenta ds św.rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 Informacja o wynikach naboru

 

na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2019r. poz.1282) na stanowisko urzędnicze – referent do spraw świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu

przyjęta została oferta

Pani Katarzyny Kulczyckiej, zam. Wilkanów

 

Uzasadnienie

Wybrana kandydatura spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze, w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało rozstrzygnięte.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

Agnieszka Łąk

 

Międzylesie, dnia 11 stycznia 2021r.

 

Wersja XML